29.05.2016.

10.05.2016.

08.05.2016.

DUŠKA STOJANOVA - Zaspala Cena...


a1. Zaspala Cena
a2. Devojčence crno oko

b1. Što te nema, libe
b2. Šekerdžiče projde, mamo

Jugoton EPY 3771   1967
05.05.2016.

ESMA REDŽEPOVA - Opa nina, nina naj


a1 Opa nina, nina naj
a2 Ciganka je malena

b1 Koliku e mačno em žalno
b2 Jalandji čoban

JUGOTON EPY - 3410 1965