30.04.2016.

26.04.2016.

22.04.2016.

NARODNE PJESME MAKEDONIJE


a1 Ženski trio - Ogrejala mesečina, Kitče mi padna, U livadu potke
a2 Nikola Badev - Zedov žena mrzeliva
a3 Aleksandar Sarievski i Dragica Nikolova - Mariče le, lično devojče
a4 Aleksandar Sarievski - Što imala k´smet Stamena
a5 Pejačka grupa - Jaze sigo sakam

b1 Nikola Badev i Vaska Ilieva - Oj, ti mome
b2 Kiril Mančevski - Janičari odat, mamo
b3 Pece Atanasovski - Postupano oro
b4 Aleksandar Sarievski i Dragica Nikolova - Ženi me, mamo
b5 Nikola Badev i Blagoj Petrov Karag'ule - Na srce mi leži

Jugoton LPY 602  1963
17.04.2016.

IVAN TERZIEV - Ora na flauti
Ivan Terziev - Berovka
Ivan Terziev - Kaži, kaži katil Gorgi
Ivan Terziev - Ograždensko oro
Ivan Terziev - Ratevka
Ivan Terziev - Se posvrši serbez Donka
Ivan Terziev - Strumičko oro

ORA NA FLAUTI

13.04.2016.

MILAN KACARSKI - Igraorni ora


Milan Kacarski - Biseran cocek
Milan Kacarski - Bubevo cifteteli
Milan Kacarski - Iskrina igra
Milan Kacarski - Ivino sa sa
Milan Kacarski - Ljupcov cocek
Milan Kacarski - Meraklijsko oro
Milan Kacarski - Pustanka
Milan Kacarski - Sonjina pajduska

Bonus (nije na CD - u):

Milan Kacarski - Oro
Milan Kacarski - Devetka
Milan Kacarski - Baba Rogono oro
Milan Kacarski - Tanjino sa sa

ORA ZA IGRU