31. 7. 2015.

SESTRI BISEROVI - Diloto01 - Dedo odi na pazar
02 - Gajda avasi
03 - Stojane, Stojane
04 - Posadila baba
05 - Ne si go prodavaj Koljo ciflikot (oro)
06 - Pavle mi pie
07 - Rcenica (oro)
08 - Diloto
09 - Tuk tam kiselo mleko (oro)
10 - As ti postilam sareni cergi
11 - Cocek
12 - Pusta mladost
13 - Milka e bolna legnala

DILOTO

23. 7. 2015.

STEVAN HRISTOVSKI so NO na RTV SKOPJE - Makedonska ora

Originalni omoti

A1 - Jovanovo oro          
A2 - Brzonogo oro
A3 - Vlaski merak          
A4 - Pelistersko eho
A5 - Stevcevo oro          

B1 - Cvetankino oro
B2 - Vlasko razigrano oro  
B3 - Igra za malata Meri
B4 - Vardarski valcer      
B5 - Na sred selo

MC RTS MP 21036  1989

3. 7. 2015.

ANSAMBL TANEC 60 GODINI - Vokalno instrumentalni izvedbi
01. Tanec - Tri godini stana
02. Tanec - Estradno oro
03. Tanec - Ogreala mesecina
04. Tanec - Mominsko oro
05. Tanec - Jas sum se napromenila
06. Tanec - Razigran
07. Tanec - Nedo le arna devojko
08. Tanec - Milanovo  oro

***