05.04.2012.

МАКЕДОНСКИ ПЕСНИ - MACEDONIAN SONGS

01. Јовано, Јованке - Татјана Сарбинска и Кољо Колев
02. С пријатели - Руска Стоименова
03. Сестра кани брата на вечера - Роза Цветкова
04. Имала мајка едно ми чедо - Руска Стоименова с Анс.Пирин
05. Пирине, Пирине - Илија Аргиров
06. Карамфило филфило - Татјана Сарбинска и Кољо Колев
07. Разтури се Шар планина - Костадин Гугов
08. Лудо младо - Стојанка Бонева
09. Срце ме боли - Руска Стоименова
10. Болен ми лежи млад Стојан - Костадин Гугов
11. Илчовице, млада невесто - Петја Тодорова
12. Зашто си ме мајко родила - Руска Стоименова
13. Кој што ме чуе да пеам - Татјана Сарбинска и Кољо Колев
14. Пилето ми пее - Надка Валчанова и Радко Асенов
15. Болен ми лежи Миле Попјорданов - Љубка Рондова
16. Тугината пуста да остане - Костадин Гугов
17. Песна за Никола Парапунов - Илија Аргиров
18. Песна за Постол војвода - Катерина Костадинова и Ганчо Николов
19. Сите девојчина - Петја Тодорова и Владислав Џибаров

BALKANTON ADD 060236

0 коментара:

Постави коментар