09.03.2012.

МОРЕ ПИЛЕ, СЛАВЕЈ ПИЛЕ


01. Како што е таја чаша полна со вино - Весела и Љубен Божкови
02. Сите моми тиквешанки - Игнат Виденов
03. Море пиле, славеј пиле - Анс. "Гоце Делчев"
04. Садила Димка босилче - Атанаска Димитрова и Димитар Коларов
05. Ој, Велико - Ганчо Николов
06. Што ми е мило и драго - Костадин Гугов
07. Тргнала е мома Рума - АНП - Разлог
08. Тргнав с гајда шарена - Марија Томова и Живка Гаврилова
09. Билјана платно белеше - Костадин Гугов
10. Митро ле, Митро - Ансамбл Сандански
11. Море сокол пие вода на Вардарот - Љубен Божков
12. Јовано, Јованке - Атанаска Димитрова и Димитар Коларов
13. Смиљана - Љубка Рондова с Анс. "Гоце Делчев"
14. В градина мома седеше - Емил Ристосков
15. Ој, девојче - Илија Аргиров
16. Катуше, пусто Катуше - Ангел Митрев

MP SP

0 коментара:

Постави коментар