06.12.2013.

SEĆANJE na TALETA OGNENOVSKOG


Почина виртуозот на кларинет Тале Огненовски

Завчера (18.06. )на 90-годишна возраст почина македонскиот виртуоз на кларинетот Тале Огненовски. Погребот беше извршен вчера на гробиштата во Бутел.
Маестро Тале Огненовски, особено од меѓународната сцена, беше оценуван како еден од најголемите културни амбасадори на Македонија а критиката го опишуваше како еден од најголемите композитори во светот на музиката.
Роден е на 27. април во 1922. година во Битола. Освен на кларинет, свиреше и на македонските традиционални инструменти, гајда, зурла и тапана е автор и на многубројни композиции претежно за кларинет. Има компонирано и аранжирано 150 македонски ора, еден класичен концерт „Тале Огненовски концерт за кларинет бр. 1“ и повеќе џез-композиции. Неговите дела го претставуваат кларинетот како инструмент кој има можност да го изрази највисокиот опсег во музиката. Наставак у Утринском веснику

Tale Ognenovski - Adana oro
Tale Ognenovski - Ajvatovsko oro
Tale Ognenovski - Alal da ti e, majstore
Tale Ognenovski - Bitolsko svadbeno oro
Tale Ognenovski - Brusnicko mladinsko oro
Tale Ognenovski - Brusnicko oro
Tale Ognenovski - Bukovsko svadbarsko oro
Tale Ognenovski - Camiko oro
Tale Ognenovski - Caparsko oro
Tale Ognenovski - Demirhisarsko zensko oro
Tale Ognenovski - Dihovsko oro
Tale Ognenovski - Egejsko oro
Tale Ognenovski - Germijansko oro
Tale Ognenovski - Gornoselsko
Tale Ognenovski - Harman kojska krsalma
Tale Ognenovski - Kalamatijana
Tale Ognenovski - Kasapsko oro
Tale Ognenovski - Kavadarsko oro
Tale Ognenovski - Kocansko oro
Tale Ognenovski - Kumovo oro cocek
Tale Ognenovski - Lagadinsko rusalijsko oro
Tale Ognenovski - Mominsko oro
Tale Ognenovski - Nevenino oro
Tale Ognenovski - Nunkova krsalma
Tale Ognenovski - Ohridsko za raka
Tale Ognenovski - Oroto Pileto mi pee
Tale Ognenovski - Pajduskata
Tale Ognenovski - Patruno svadbarsko oro
Tale Ognenovski - Piperkovo oro
Tale Ognenovski - Poljansko oro

Tale Ognenovski - Poziv dojde oro
Tale Ognenovski - Prespansko oro
Tale Ognenovski - Prilepsko svadbarsko oro
Tale Ognenovski - Ramno velesko (Cupurlika) oro
Tale Ognenovski - Resensko oro
Tale Ognenovski - Ristevo oro
Tale Ognenovski - Sapkarevo kasapsko oro
Tale Ognenovski - Secena krsalma
Tale Ognenovski - Skolsko zensko oro
Tale Ognenovski - Skopski cocek
Tale Ognenovski - Skopski vesel cocek
Tale Ognenovski - Skudrinsko oro
Tale Ognenovski - Staroto oro
Tale Ognenovski - Starsko za ramo
Tale Ognenovski - Talevo Brusnicko oro
Tale Ognenovski - Talevo Kasapsko oro
Tale Ognenovski - Talevo svadbarsko oro
Tale Ognenovski - Tikvesko oro
Tale Ognenovski - Vesesko zensko oro
Tale Ognenovski - Vlasko oro
Tale Ognenovski - Zaharievo oro
Tale Ognenovski - Zensko kicevsko oro
Tale Ognenovski - Zensko krsteno oro
           
TALE
OGNENOVSKI

0 коментара:

Постави коментар